ENVIROTÁBORY

 

V České republice jsou tradiční součástí prázdnin letní tábory a v naší zemi se jich odhadem realizuje přibližně až 5000. Většina táborů bývá zasazena v přírodním rámci, který navozuje hlubší chápání souvislostí mezi lidskou civilizací a přírodními cykly. Na mnoha táborech se stalo tradicí  vyprávění o přírodě a o jejím propojení. Na toto téma existuje obsáhlá populární literatura, rovněž přeložená do češtiny, kterou se lze inspirovat.

V posledních mnoha desetiletích jsme hluboce zasáhli do přírodních cyklů a pozměnili je. Teplota roste, srážky se stávají nepravidelnými, prudké deště jsou střídány obdobími sucha, a mladá generace bude muset napravovat škody, které předchozí generace dopustili. Počasí se stává chaotickým, o čemž jsme se mohli přesvědčit, když jsme po teplých dnech na začátku jara zaznamenali mrazivá období a patrně jsme přišli o většinu letošní úrody ovoce.

 

POZNAT A POCHOPIT

 

Zásadní jsou výchova a informace. Proto jsme se rozhodli vytvořit environmentálně laděný program pro tábory. Jeho cílem je zvýšit odpovědnost nejenom za přírodu, i za své vlastní životy. Jedním z významných prvků našeho působení na přírodu jsou emise skleníkových plynů, které stojí na počátku nárůstu teploty a chaotického počasí. To, co můžeme v svých životech velmi rychle ovlivnit, je strava. Méně masa a více zeleniny je dobrým krokem nejenom k posílení vlastního zdraví ale také zdraví naší planety.

 

Podle vědeckých studií přispívá lidská strava k emisím skleníkových plynů asi z 25 % a doprava z 20 %. Z tohoto důvodu jsme se soustředili právě na stravování a dopravu. Snížením emisí skleníkových plynů povstávající z těchto aktivit můžeme významně snížit naše působení na klimatickou proměnu. Předpokládáme, že osobní zkušenosti a nové poznatky získané v rámci tohoto programu se rozšíří také do rodin a dalších okruhů, když se z tábora vrátíte zpět.

 

POTRAVINY

 

Pro účely zjištění emisní stopy rozlišujeme dva typy táborů: menší, přibližně do 30-40 osob, kde se vaří v polní kuchyni nebo i na ohni a tábory velké, kam se jídlo dováží hotové. Tyto dvě kategorie táborů budeme posuzovat odděleně.

Je snadné vyhodnotit spotřebu základních potravin používaných k vaření. Data jsou v tabulce, která obsahuje emisní hodnoty jednotlivých surovin. Abychom nepřizpůsobovali jídelníček následnému hodnocení navrhujeme, aby se losovalo o tom, zda minulý den bude hodnocen teprve poté až se uvaří, či doveze poslední jídlo. Navrhujeme, aby se hodnotil zhruba každý 3–4 den. Hodnocení by měla mít na starosti vždycky jiná skupina mladých účastníků pod vedením někoho staršího, který skupině vysvětlí, jak se provádí výpočet má a jaký smysl

Kurzy a semináře

Zde Vám budeme průběžně zveřejňovat nabídku možných vzdělávacích kurzů, které se věnují environmentání tématice. Zvláště pak snižování emisí. Kurzy jsou zaměřeny na různá témata a tak neváhejte a přihlaste se na některý z nich. Jsou další inspirací k udržitelnosti nejen na táborech které pořádáme ;-)

Reference

photo
Mlíčňák Sýrový
Mladí jedlíci

Fakt super, ale chybí mi některé potraviny!

photo
Aktivák Dětský
Mladí metodici

Mám představu o metodice na úplně všechno.

photo
Dopravce Kouřový
Mladí řidiči a nákupčí pohonných hmot

Chybí mi víc závodních aut a dopravních prostředků.

Mapa

2 3 3